Familieterapeut

Ann Asmussen

"I familien er alle i en indbyrdes relation. Det påvirker hele familien, hvis én i familien ikke trives."

Periodevise problemer og udfordringer er en naturlig del af livet, som vi ofte får løst selv, eller ved hjælp fra familie og venner. Sidder vi fast eller har vi svært ved at finde en løsning? Så kan det være nyttigt med hjælp fra en professionel person. Familieterapeuten kan i samspil med familien hjælpe til, at få kigget bag problemerne og se nye muligheder, perspektiver og handlemåder.

Det er de voksne, som har ansvaret for trivslen. Oplever vi en ubalance i familielivet, så vil det afspejle sig i børnene og ofte betaler de den højeste pris. Et familieterapeutiske forløb giver hjælp og inspiration til løsninger og nye handlemønstre på vejen til mere balance og trivsel i familien.

Eksempler på behov for familieterapi, kan været ved følgende:
- Far og mor skal skilles og de har brug for hjælp til at fortælle børnene det, samt hjælp til at håndtere de forventelige reaktioner fra børnene.
- Daglige skænderier i familien som slider på alle.
- Barnet vil ikke spise, sove eller gå i skole.
- For stor uenighed imellem far og mor i forhold til opdragelse.
- Søskende jalousi.
- En i familien er eller har været sygemeldt igennem længere tid.
- Dødsfald i familien.

"Balance er ikke noget du finder,
det er noget du skaber"
Overgade 14, 5000 Odense C
Telefon: 22 80 95 57
info@annasmussen.dk