Stresshåndtering

Genfind den gode balance

Stress rammer flere og flere mennesker. Hver 5. dansker er dagligt i berøring med stress, enten direkte eller fordi en person i den nærmeste kontaktflade er stressramt.

Stress opstår som følge af vedvarende overbelastning. Der er tale om overbelastning, når der er ubalance imellem de krav vi stilles overfor eller stiller til os selv, og de ressourcer vi har til rådighed.

En alvorlig konsekvens af stress er, at den ramte ikke er i stand til at føle livsglæde. Dette er årsagen til, at ubehandlet stress kan udvikle sig til depression.

Sådan hjælper jeg dig
Vejen ud af stress er hjælp til bevidstgørelse af tankemønstre og handlemuligheder. Det er hjælp til at arbejde med selvafgrænsning og derigennem genfindes sig selv, sine egne naturlige grænser og sine behov.

Det er endvidere afgørende, at den stressramte får hjælp til at skelne mellem indre og ydre stress, og lærer sig håndtering af begge stressformer.