Stress

images-1Stress rammer flere og flere mennesker. Hver 5. dansker er dagligt i berøring med stress, enten direkte eller fordi en person i den nærmeste kontaktflade er stressramt.

Stress opstår som følge af vedvarende overbelastning. Der er tale om overbelastning, når der er ubalance imellem de krav vi stilles overfor eller stiller til os selv, og de
ressourcer vi har til rådighed.

En alvorlig konsekvens af stress er, at den ramte ikke er i stand til at føle livsglæde. Dette er årsagen til, at ubehandlet stress kan udvikle sig til depression.

Vejen ud af stress er hjælp til bevidstgørelse af tankemønstre og handlemuligheder. Det er hjælp til at arbejde med selvafgrænsning og derigennem genfindes sig selv, sine egne naturlige grænser og sine behov.

Det er endvidere afgørende, at den stressramte får hjælp til at skelne mellem indre og ydre stress, og lærer sig håndtering af begge stressformer.

Ud over at jeg tilbyder stressterapi i min praksis, arbejder jeg også som stress-rådgiver for private virksomheder og offentlige institutioner. Jeg tilbyder her individuelle samtaler og gruppesamtaler.

Workshop

Stress er et betydeligt problem. Der er i dag et stort antal mennesker der sygemeldes, og fraværsperioden er typisk lang.

Det er derfor vigtig at arbejde målrettet på at forebygge stress. Jeg tilbyder at understøtte denne opgave ved at bidrage med min viden om indre og ydre stress.

Formen kan være foredrag, workshops og debatoplæg.